SLABOTINSKÝ, Filip. Využití fotogrametrie v oboru znalectví ve stavebnictví a oceňování nemovitostí [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-10-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/41058. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Petr Daňhel.
Uložit do Citace PRO