KSELÍKOVÁ, Tereza. Institucionální rámec realitní činnosti [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-12-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/41065. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Ivo Telec.
Uložit do Citace PRO