ŘIČICA, Pavel. Řízení rizik Obchodní společnosti Slokov, a.s. Online, Diplomová práce, vedoucí Vojtěch Koráb. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/41077. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO