KALENDA, Lukáš. Analýza a hodnocení rizik v návrhu zakládání staveb [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/41078. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Tomáš Vymazal.
Uložit do Citace PRO