FOJTÍK, Adam. Hodnocení technické úrovně vozidel značky AUDI pro účely oceňování [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-03-03]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/41080. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Robert Kledus.
Uložit do Citace PRO