NOVÁK, Ondřej. Měření parametrů síťového provozu na přístupovém bodě [online]. Brno, 2011 [cit. 2022-08-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4109. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Karol Molnár.

Uložit do Citace PRO