ŠANDERA, Tomáš. Třífázový střídač pro čerpadlo s asynchronním motorem [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-9-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/41101. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce Petr Procházka.
Uložit do Citace PRO