DRÁPAL, Stanislav. Rizika vzniku intoxikace organismu v souvislosti s chemickými látkami běžně užívanými v domácnostech nebo veřejně přístupných prostorech [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/41107. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Odbor inženýrství rizik. Vedoucí práce Vladimír Adamec.

Uložit do Citace PRO