PAPP, Tomáš. Konstrukční návrh měřicího volantu [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-01-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/41110. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Jan Vančura.
Uložit do Citace PRO