SKALICKÁ DUŠÁTKOVÁ, Martina. Makroekonomické faktory ovlivňující business angels aktivitu a tvorbu venture capital v České republice. Trendy ekonomiky a managementu [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2015, IX(22), 47-58 [cit. 2021-5-18]. ISSN 1802-8527. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/41117
Uložit do Citace PRO