KAŠPAR, Adam. Analýza rizik výrobního procesu [online]. Brno, 2015 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/41122. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Lenka Smolíková.

Uložit do Citace PRO