KLIMEŠ, Jan. Návrh zdroje 1000A AC pro kalibraci senzorů proudu [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-7-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/41133. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce Petr Dohnal.
Uložit do Citace PRO