NEČAS, Jakub. Návrh strategie vedení a rozšíření firmy NEKR spol. s r.o [online]. Brno, 2009 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4114. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Luděk Mikulec.

Uložit do Citace PRO