SMRČKOVÁ, Milada. Design kombinovaného dětského kočárku [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/41146. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Dana Rubínová.
Uložit do Citace PRO