JANEČKA, Dominik. Systém pro vyhodnocení pěchovací zkoušky [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-9-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/41148. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Jan Řiháček.
Uložit do Citace PRO