STŘEŠTÍKOVÁ, Iveta. Hodnocení finanční situace vybraného podniku [online]. Brno, 2015 [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/41155. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Lenka Zemánková.

Uložit do Citace PRO