URBÁNKOVÁ, Simona. Výzkum spokojenosti zákazníků [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/41164. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Lucie Kaňovská.
Uložit do Citace PRO