MATELA, Vít. Automatizované testování obrazových kompresí [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-9-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/41171. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Jan Luhan.
Uložit do Citace PRO