KRČÁLOVÁ, Žaneta. Studie řízení výrobní logistiky se zaměřením na plynulé materiálové toky v logistickém řetězci [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-5-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/41178. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Marie Jurová.
Uložit do Citace PRO