TRAN QUANG, Huy. Návrh podnikatelského záměru na založení kavárny [online]. Brno, 2015 [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/41179. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Iveta Šimberová.

Uložit do Citace PRO