HAMERNÍK, Kamil. Analýza a renovace vybraného internetového obchodu. Online, Bakalářská práce, vedoucí Zuzana Němcová. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/412. [cit. 2023-10-04].

Uložit do Citace PRO