STOLÁŘ, Jakub. Porovnání kritérií únavového porušení při pulzujícím namáhání v jednoosém tahu [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-5-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/41206. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Jana Horníková.
Uložit do Citace PRO