MEDLA, Eduard. Moderní způsoby programování mikrokontroléru [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/41209. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatiky. Vedoucí práce Daniel Zuth.
Uložit do Citace PRO