KNOTEK, Miroslav. Selektivní růst GaN nanostruktur na křemíkových substrátech [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/41212. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Stanislav Voborný.
Uložit do Citace PRO