FLAJŠMAN, Lukáš. Vektorová Kerrova magnetometrie [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-9-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/41216. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Michal Urbánek.
Uložit do Citace PRO