VELANOVÁ, Lucie. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-6-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/41223. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Ondřej Žižlavský.
Uložit do Citace PRO