SLABÝ, Vít. SNOM sondy se speciálními vlastnostmi [online]. Brno, 2015 [cit. 2022-05-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/41227. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Jiří Spousta.

Uložit do Citace PRO