KOPŘIVOVÁ, Gabriela. Návrh na zlepšení propagace firmy [online]. Brno, 2009 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4123. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Luděk Mikulec.

Uložit do Citace PRO