MOHAUPTOVÁ, Zuzana. Zhodnocení rizik návrhů rozvoje podniku působícího na trhu s pohonnými hmotami [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-10-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/41233. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Veronika Bumberová.
Uložit do Citace PRO