KIRIAKOVSKÝ, Šimon. Dálniční odpočívadlo - odpočinková zóna [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-11-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/41238. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér produktového designu. Vedoucí práce Zdeněk Zdařil.
Uložit do Citace PRO