PROKOP, Tomáš. Vzpomínky [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/41241. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér sochařství 2. Vedoucí práce Jan Ambrůz.
Uložit do Citace PRO