NĚMEC, Lukáš. Studie sakrálního prostoru [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/41243. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér produktového designu. Vedoucí práce Zdeněk Zdařil.

Uložit do Citace PRO