TOMALUKOVÁ, Aneta. Nová řešení publikování závěrečných teoretických prací [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-11-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/41248. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér grafického designu 2. Vedoucí práce Mikuláš Macháček.
Uložit do Citace PRO