ŠMOK, Daniel. Návrh na zlepšení účinnosti prvků marketingového mixu ve společnosti [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4125. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Luděk Mikulec.
Uložit do Citace PRO