NĚMEC, Petr. Technické zhodnocení pronajatého majetku [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/41251. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Pavel Svirák.
Uložit do Citace PRO