SVOBODOVÁ, Hana. Pouzdro [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/41254. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér sochařství 1. Vedoucí práce Michal Gabriel.

Uložit do Citace PRO