SCHIFFNEDEROVÁ, Markéta. Mimo vymezení [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/41255. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér sochařství 1. Vedoucí práce Michal Gabriel.
Uložit do Citace PRO