SMĚŠNÝ, Jan. Návrh strategie rozvoje podniku působícího v oblasti vnitrostátní a mezinárodní dopravy [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/41256. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Veronika Bumberová.
Uložit do Citace PRO