BOHÁČ, Vlastislav. Analýza rizik možností posuzování charakteristických hodnot vlastností stavebních materiálů [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-9-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/41260. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Petr Misák.
Uložit do Citace PRO