VÁCLAVÍKOVÁ, Hana. Stanovení rozdílu cen garáží v Ostravě [online]. Brno, 2015 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/41261. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Marek Pertl.

Uložit do Citace PRO