KOVAŘÍKOVÁ, Romana. Hodnocení výkonnosti podniku [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-01-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/41265. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Jiří Luňáček.
Uložit do Citace PRO