ROZSYPAL, Jakub. Studie průběhu zakázky vybraným podnikem [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-03-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/41269. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Marie Jurová.
Uložit do Citace PRO