MATOUŠEK, Jan. Klíčování nákladů Obchodní akademie a Hotelové školy Třebíč [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/41271. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Marie Jakubcová.

Uložit do Citace PRO