FRIEDL, Jan. Hardwarová realizace nemocničního informačnímu systému [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/4128. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Petr Fedra.

Uložit do Citace PRO