SÍTAŘ, Martin. Měření zemnících soustav VN/NN a dotykových napětí v okolí DTS [online]. Brno, 2015 [cit. 2022-05-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/41281. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Marek Kopička.

Uložit do Citace PRO