GASIOR, Ondřej. Komunikace mezi zařízeními pomocí technologie Bluetooth [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/41294. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Ivo Lattenberg.
Uložit do Citace PRO