ŠVEHLÁK, Milan. Technologie pro "webcast" [online]. Brno, 2015 [cit. 2022-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/41301. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Václav Zeman.

Uložit do Citace PRO