KUDLÁČEK, Marek. Návrh a konfigurace firemní sítě s využitím Cisco zařízení [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/41302. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Anna Kubánková.
Uložit do Citace PRO