JIRÁK, Jakub. Vizualizace a interpretace dat v sociální síti [online]. Brno, 2015 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/41309. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Hicham Atassi.

Uložit do Citace PRO