BÁRDOSSY, Adrián. Měření přenosových rychlostí a zpoždění v počítačových sítích [online]. Brno, 2015 [cit. 2022-05-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/41311. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Jan Jeřábek.

Uložit do Citace PRO